به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، خسرو قمری در مجمع انتخاباتی هیات دوچرخه سواری استان یزد گفت: با توجه ظرفیت های خوب موجود در استان یزد در رشته دوچرخه سواری باید به زیرساخت ها نیز توجه ویژه داشت و در تکمیل پیست دوچرخه سواری این استان اهتمام ویژه ورزید که فدراسیون نیز حمایت های خود را انجام خواهد داد.

وی افزود:رشته دوچرخه سواری با همت و تلاش مسوولان در استان یزد به خوبی توسعه یافته و موفقیت های زیادی در قهرمان پروری و کسب عناوین مختلف ملی ، آسیایی و بین المللی بدست آمده است.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به اینکه یزد پتانسیل تبدیل شدن به قطب دوچرخه سواری غرب آسیا را دارد ، ادامه داد : می توان با ایجاد زیرساخت ها و با تکمیل پیست دوچرخه سواری در زمینه های مختلف از جمله ایجاد کمپ تمرینی غرب آسیا و برگزاری مسابقات و تورهای مختلف پیش قدم باشیم.

قمری خاطرنشان کرد: استان یزد با وجود باشگاههای پیشگامان و کاشی پرسپولیس جزو استانهای سرآمد و صاحب نام در ورزش دوچرخه سواری در سطح کشور و آسیا است.

وی گفت: نگاه استان یزد به دوچرخه سواری باید یک نگاه فرامنطقهای و جهانی باشد و انتخاب رئیس جدید هیئت دوچرخه سواری استان میتواند در ادامه سرعت پیشرفت ورزش دوچرخه سواری کشور کمک کند.