به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد،کارگروه توسعه مدیریت استانداری یزد به ریاست "علی زینی وند" معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار و اعضای این کارگروه در استانداری یزد برگزار شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در این نشست طرح استقرار میز خدمت در استانها را از اولویت های خدمت رسانی دولت تدبیر و امید دانست و گفت: استقرار میز خدمت مقدمهای برای فراهم نمودن بسترهای خدمات دولت الکترونیک بوده است.

"علی زینی وند" ادامه داد: لازم است گزارشی تحلیلی از اثربخشی این طرح ارائه شود زیرا به لحاظ تاریخی مردم نسبت به امور اداری و انجام کارهایشان بر مبنای دستورالعمل ها و قوانین و خدمت گیری از دستگاه های دولتی بدون سفارش و معرفی کردن واسطه ها، ذهنیت خوبی ندارند.

خبر جدید  برای تنظیم بازار ‌استان نیازمند بسیج فکری و عملیاتی هستیم

وی افزود: نظام و بوروکراسی اداری کشور دارای پیچیدگی و اغلب غیرشفاف، رانت زا، فساد زا و اعتماد زداست و اصلاح نظام اداری و شفافیت در این حوزه اعتمادآفرینی مردم را به همراه خواهد داشت.

زینی وند خاطرنشان کرد: اگر تمام ادارات و دستگاه ها خود را ملزم به ارائه خدمات الکترونیکی به مردم نمایند کارها بسیار روان تر انجام میشود، نقص دستگاه ها در ارائه خدمات نیز مشخص می گردد و این آسیب ها در حین اجرا اصلاح میگردد.

خبر جدید  از همه ظرفیت های قانونی استان برای رونق مسکن استفاده شود/ ایجاد فر‌آیند مهاجرت معکوس به روستاها با واگذاری زمین مناسب به متقاضیان

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استانداردسازی خدمات در استانداری و دستگاه های استان امری ضروری است، گفت: باید نظام استانداردسازی و ارزیابی خدمات اداری مبتنی بر واقعیت ها و مستند باشد و موفقیت در این حوزه موجب تحول زیربنایی در نظام اداری می شود.

وی با توجه به ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت احساس عدالت سازمانی در این کارگروه، تاکید کرد: شایسته است این طرح، راهبردی مبتنی بر داده های علمی و بر مبنای آسیب های موجود باشد.

خبر جدید  ‌وصول ۲۸۷ میلیارد تومان درآمد معادن استان الزام قانونی است

زینی وند در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: اگر کارکنان و کارمندان، عدالت سازمانی را در دستگاههای خود مشاهده کنند آن انگیزه لازم برای خدمت بی منت و صادقانه به مردم را خواهند داشت.

گفتنی است گزارش طرح پژوهشی استانداردسازی خدمات استانداری، گزارش اثربخشی طرح استقرار میز خدمت در استان و ارائه طرح پیشنهادی برای تقویت احساس عدالت سازمانی ازجمله دستورکارهای کارگروه توسعه مدیریت استانداری بود.