به گزارش خبرگزاری برنا؛ محسن صادقیان در نشست هماندیشی شهرداران استان با موضوع وصول مطالبات شهرداریها و هماهنگی برنامههای سالروز پیروزی انقلاب گفت: شهرداریها بهعنوان یکی از محورهای اصلی برگزاری جشنهای دهه فجر برنامههای خود را به دفتر شهری استانداری ارسال کنند.

صادقیان خاطرنشان کرد: طرحهای قابلافتتاح و اقدام های مؤثر در ۴۰ سال انقلاب برای کاهش هزینهها در فرمتی هماهنگ و بدون هرگونه موازی کاری ارائه شود.

وی ادامه داد: اسناد خزانه نوع اول و نوع دوم تمام دستگاههای اجرایی که تا پایان سال ۹۵ از شهرداریها طلب دارند میتوانند مطالبه را با بدهیهای بانکی تهاتر کنند و پیمانکارانی که تا پایان سال ۹۶ از شهرداریها طلب دارند، میتوانند طلب خود را با تهاتر با بدهیهای مالیاتی وصول کنند.

خبر جدید  35 درصد پیشرفت در 13 سال / لزوم تسریع در مناسب‌سازی بیمارستان و داروخانه‌ها

صادقیان افزود: نکته مهم مورد این است، طلبها باید بابت طرح هایی باشد که از درآمدهای عمومی دولت ردیف اعتبار دارند که بر این اساس شهرداریها اعلام کردند، حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از دستگاههای اجرایی طلب دارند که در این خصوص موظف شدند طلب را از دستگاههای اجرایی با بدهیهای بانکی تهاتر کنند.

صادقیان خاطرنشان کرد: شهرداریها در نخستین فرصت طلب خود را به دستگاههای اجرایی و ذیحسابان اعلام و مشخص کنند، چه میزان از بدهی قطعی و چه مقدار بلاتکلیف است و میزان بدهی به پیمانکاران تا سال ۹۶ در گزارش ارائه شود.

خبر جدید  بررسی وضعیت استان یزد در تماس رییس جمهوری با استاندار

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد اظهار داشت: برای تسهیل این موضوع هفتههای آینده با مدیران کل دستگاههای اجرایی و رئیسان بانکها نشستی برگزار خواهیم کرد تا برای عملیاتی سازی ظرفیت ها، تفاهم و همکاریهای لازم با اهتمام و حساسیت بیشتری صورت گیرد.

صادقیان افزود: اهمیتی که بحث تهاتر دارد این هست که بتوانیم از ظرفیت قانونی در این زمینه استفاده کنیم توانستهایم اعتبار استان را در سقف بودجه کشور بالا ببریم.

خبر جدید  40 سال سرافزاری انقلاب به دلیل عنایت ویژه خداوند است / لزوم توجه مسئولین به آسیب‌های فضای مجازی

وی یادآور شد: منظور این است، تهاتر بانکی خارج از سقف بودجه دولتی است و اگر بتوانیم ۲۵۰ میلیارد تومان طلب از دستگاههای اجرایی وصول کنیم یعنی ۲۵۰ میلیارد تومان خارج از اعتباری که از خزانه دولت دریافت میشود، بودجه استان تقویت خواهد شد.

حدود ۸۵ درصد جمعیت یزد در ۲۱ شهر سکونت دارند که ۱۱۷ نفر عضو شورای شهر هستند و کمتر از ۱۵ درصد جمعیت استان در مناطق روستایی و آبادیها سکونت دارند.