به گزارش خبرگزاری برنا؛ وحید پورمردان مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در این نشست ضمن خیر مقدم به مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان محیط زیست و مسئولین مدیریت عملکرد ادارات کل حفاظت محیط زیست منطقه سه کشور گزارشی از پتانسیل های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، اقدامات اجرایی، برنامه های عملیاتی حفاظت محیط زیست استان، مسائل و مشکلات زیست محیطی موجود در زمینه طرح های اجرایی و مسائل و مشکلات پیش رو در محیط زیست استان ارائه کرد.

خبر جدید  برگزاری هفته فرهنگ و نشاط، برای نخستین بار در کشور

در ادامه وهاب زاده مدیرکل بازرسی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به پتانسیل های زیست محیطی استان سیستان و بلوچستان و قرارگیری بخشی از استان در مجاورت آبهای آزاد و ظرفیتهای ویژه اقتصادی و صنعتی این استان گفت: امروزه یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی کشور پدیده خشکسالی و در پی آن طوفانهای گردو غبار در کشور است.

وهاب زاده در همین رابطه افزود: به منظور مهار طوفان های گرد و غبار که هیچ مرز سیاسی نمی شناسد باید اقدامات موثری صورت گیرد. در منطقه ۳ کشور شامل(سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، یزد) برای ساماندهی و برون رفت از پدیده گرد و غبار که تحت تاثیر کانون های تولید گرد و غبار هستند راهکارهای علمی ارائه و بررسی و به صورت پایلوت در یکی از مناطق اجرا شود.

خبر جدید  میزان مصرف مرغ در استان یزد روزانه 60 تن است/ تشکیل 22 پرونده گرانفروشی مرغ در استان

مدیر کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت سازمان محیط زیست در ادامه اظهار کرد: تعامل و همسویی درون سازمانی و برون سازمانی منجر به پیشرفت فعالیت های سازمان می شود و همکاری مدیران کل حفاظت محیط زیست استانها با مسئولین بازرسی استان و سازمان می تواند نقش بسزایی در کاهش تخلفات داشته باشد.

خبر جدید  بودجه امسال شهرداری مهریز ۱۸ میلیارد تومان تعیین شد

وی همچنین افزود: بازرسین باید به روز و آگاه به مسائل و معضلات سازمان خود بوده و توانا به شناسایی گلوگاه های آسیب پذیر در حوزه فعالیت خود را بوده و در این رابطه اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند بر اساس واقعیت ها و اطلاعات درست تصمیم گیری کنند.