به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، در اولین جلسه کارگروه پسماند در سال ۹۸ که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و اعضای این کارگروه در سالن شهید موحدین استانداری برگزار شد، "محسن صادقیان" خواستار اجرایی شدن تصمیمات سال گذشته در خصوص پسماند صنعتی و نخاله های ساختمانی شد.

صادقیان بر جلوگیری از تخلیه پراکنده نخاله های ساختمانی در شهر یزد و شروع فراخوان واگذاری ساماندهی پسماندهای صنعتی به بخش خصوصی تاکید کرد.

در این جلسه مقرر شد: جهت جلوگیری از پراکندگی تخلیه نخاله های ساختمانی مکان در نظر گرفته در شمال شرق یزد که مورد بازدید و تایید کمیته کارشناسی قرار گرفته حداکثر تا هفته آینده در اختیار شهرداری قرار گیرد و جلسه تخصصی با حضور اعضا، دادستانی و نیروی انتظامی در خصوص ساماندهی عوامل و ماشین آلات حمل نخاله های ساختمانی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شود.

گفتنی است در پی تصمیمات سال گذشته مقرر گردید: شرح خدمات ساماندهی پسماندهای صنعتی استان برای واگذاری عملیات به بخش خصوصی در ده روز آینده توسط اداره کل محیط زیست و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری یزد تهیه شود و برای نهایی شدن به کارگروه پسماند استان ارائه گردد.