به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، سیدابوالفضل موسوی بیوکی در جلسه گفتگوی دولت و جوانان به مناسبت روز جوان که در استانداری یزد برگزار شد، اظهار داشت: جوانان برای پیشرفت در حوزه کاری میتوانند از دو مسیر وارد شوند که یکی پیوستن به بدنه دولت و کسب مناصب دولتی است و دیگری فعالیت از طریق سمنها به ویژه سمنهای موضوعی است.

وی از سمنها به عنوان مسیر رشد و توسعه بخش خصوصی یاد کرد و افزود: سعی ما این است که تشکلها بتوانند حرکت بهتری داشته باشند و سریعتر به پیشرفت و توسعه برسند.

موسوی بیوکی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به طرحی که توسط بانوان مجلس مبنی بر افزایش میزان بهکارگیری زنان در مجلس و مناصب دولتی ارائه شد اما رأی نیاورد، عنوان کرد: مدیران زن استان یزد تلاش کنند اکنون از طریق قانونی این واگذاری امکانپذیر نیست، از طریق شایستهسالاری جمع بیشتری از بانوان را در مناصب دولتی به کار گیرند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احساس تکلیف و حس مسئولیتپذیری جوانان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: در آن زمان تکلیف شرعی بر عهده جوانان گذاشته شده بود و جوانان نیز احساس تکلیف میکردند و از جان خود هم دریغ نداشتند و امروز نیز جوانان ما باید در زمینه بیانیه گام دوم رهبری احساس تکلیف کنند.

وی افزود: ما اکنون چند جنگ داریم که اولین آنها جنگ اقتصادی است و در این جنگ باید احساس تکلیف کنیم، نخبگان را شناسایی و تلاش کنیم از آنها برای رفع مشکلات استفاده کنیم و از آنها بخواهیم برای رفع مشکلات، راهکار ارائه دهند.

خبر جدید  پیگیر خواهرخواندگی یزد با یکی از شهرهای سریلانکا می‌شویم

موسوی بیوکی خاطرنشان کرد: جنگ دیگر ما جنگ اقلیم است که قسمتی از آن را به اسم خشکسالی پشت سر گذاشتیم، بخشی را به اسم گرد و غبار و بخشی را نیز در حال سپری کردن به اسم سیل و آب هستیم.

وی تصریح کرد: وظیفه ما است که در برابر جنگ اقلیم خود را به دانش روز مسلط کنیم و هر زمان برای مقابله و دفاع آماده باشیم.