به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، احمد ترحمی در نشست ستاد ساماندهی امور جوانان استان گفت: ساماندهی امور جوانان و غنیسازی اوقات فراغت یک رسالت ملی و تکلیف فرابخشی به شمار میرود؛ براین اساس چنانچه این مهم مختص یک سازمان و نهاد نیست و وظیفه همه است که در این راستا توجه بیشتری داشته باشند.

وی اظهار داشت: درواقع اگر به جوانان بها داده نشود، بایستی به استقبال ناهنجاری در جامعه برویم، بنابراین نبایستی اینگونه بیندیشیم که تکریم نوجوانان و جوانان فقط در برگزاری مراسم و گرامیداشت ختم میشود؛ چراکه فراهمسازی امکانات اوقات فراغت آنها بیشازپیش اهمیت دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد با بیان اینکه جوانان بخش بزرگی از جامعه را تشکیل میدهند؛ لذا ضرورت دارد تا توجه بیشتری به آنها صورت گیرد، تصریح کرد: درواقع امکانات و ظرفیتهای دستگاهها متعلق به جوانان است؛ چنانچه دستگاهها بایستی بستر فعالیت آنها را فراهم کنند، امکاناتی که متعلق و حق آنهاست.

ترحمی در پایان ادامه داد: رویکرد ما در ساماندهی امور جوانان نشاط سیاسی، اجتماعی و آموزش کسب و کار در راستای سالمسازی جامعه است؛ در راستای آن چیزی که به صورت خاص متوجه نسل جوان ما شده و جوانان ما را دچار آسیب کرده است، اهتمام ویژه داریم؛ چراکه این مهم زنگ خطری است که همگان را به خود مبتلا میسازد.