به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، « محمد علی طالبی » در این ابلاغ آورده است: با توجه به هماهنگی انجام شده با وزارت کشور و با عنایت به مراتب شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این ابلاغ به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منابع استانداری یزد منصوب می شوید.

انتظار دارد با استفاده حداکثری از نیروها،ظرفیت ها و منابع استان، تمامی مساعی خویس را در ایفای وظایف و مسئولیت های گسترده و خطیر آن معاونت به کار گیرید.

توفیق جنابعالی را از درگاه حضرت حق مسألت می نمایم.