به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، محسن عباسی هرفته اظهار داشت: طی دو روز گذشته اعضای شورای اسلامی شهر یزد جلساتی با چهار کاندیدای پست شهرداری یزد داشته اند و ضمن شنیدن برنامههای آنها، سوالات خود را مطرح کردند.

وی بیان کرد: تمام تلاش اعضای شورای شهر یزد این است که ظرف چند روز آینده شهردار یزد را انتخاب و به وزارت کشور معرفی کنند.

عباسی هرفته خاطرنشان کرد: جمال بافرانی شهردار سابق منطقه ۲۱ تهران، احمد زارعپور رئیس اسبق شورای اسلامی استان یزد، مهدی جاوید معاون سابق شهرسازی شهرداری مشهد و حسین صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد، کاندیداهایی هستند که طی دو روز گذشته به ارائه برنامه پرداختند.