به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد،استاندار یزد در جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان گفت:پایش کارگروه ها و ستادهای مختلف استان توسط بخش خصوصی همچون خانه صنعت،تجربه خوبی برای استان یزد است و این موضوع ضرورت دارد.

«محمدعلی طالبی» افزود:در کنار ارزیابی عملکردها،پایش روند فعالیت ها و حتی موضوعات مطرح شده در جلسات نیز با مشاوره فکری دستگاه های مختلف می تواند زمینه تحقق نتیجه گیری بهتر و کارآمدی موثرتر را فراهم سازد.

طالبی بیان کرد:کمیته پایش عملکرد ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی از جایگاه مهمی برخوردار است و ضروریست دستگاه های اجرایی استان با این کمیته همکاری مستقیم و مستمر داشته باشند.

خبر جدید  دیوان محاسبات نقش مهمی در وصول مطالبات شهرداری از ادارات دولتی دارد

وی اظهار داشت:مصوبات و تصمیم گیری های برآمده از جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان باید به شکلی تنظیم و هدف گذاری شود که در ردیف اختیارات این استان باشد و برای تحقق این امر لازم است موضوعات در کمتیه ای کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

عالی ترین مقام اجرایی استان خاطرنشان کرد:لازم است جلسات آموزشی روش های تامین مالی و بورس تداوم داشته و به صورت تخصصی و ویژه در بخش های صنعتی و سایر حوزه ها با معرفی ظرفیت های جدید برگزار و مورد توجه باشد.

خبر جدید  35 میلیارد ریال به تکمیل استخر دانش آموزی اردکان اختصاص یافت

طالبی افزود: دوره های آموزشی و آگاهی بخشی با هدف معرفی ظرفیت های بورس و سرمایه گذاری مالی برای کارفرمایان و عموم مردم برگزار شود و تبیین ایفای نقش کارآفرینی و لزوم تامین سرمایه در واحدهای آموزش تاکید و از ابعاد مختلف تشریح شود.

استاندار یزد بر تداوم پایش عملکرد ستاد اقتصاد مقاومتی تاکید و گفت:ارزیابی بخش خصوصی از عملکرد سایر کارگروه ها در ستاد همزمان با پایش روند سایر فعالیت ها و پیشنهاد جدید صورت گیرد.

خبر جدید  برگزاری کارگاههای آموزشی پیش از ازدواج در کلیه شهرستان های استان یزد به صورت رایگان

طالبی در پایان بیان کرد:مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع لزوم تامین روپوش مدارس از ظرفیت نساجی و تولیدات استان برای اجرا در سال جاری دیر تر از فصل مدارس اعلام شد اما این موضوع برای سال آینده در سطح استان اجرایی خواهد شد.