به گزارش خبرگزاری برنا از یزد به نقل از خبرگزاری ایسنا، «بهروز اسلامی» با بیان این که امروزه افزایش فردگرایی یکی از عوامل موثر بر افزایش طلاق ها است، اظهار کرد: این فردگرایی که غالبا ریشه در غرب دارد به این معناست که هر فرد باید لذت حداکثری از زندگی خود ببرد .

وی با اشاره به این که در حال حاضر در کشور ما موضوع فردگرایی به عنوان تهاجم فرهنگی قابل بحث است، افزود: متاسفانه این موضوع از سوی افرادی در ذهن زوج های جوان جا می افتد که اول خودت را دوست داشته باش یا این که تا اول خودت را دوست نداشته باشی نمی توانی فرد دیگری را دوست داشته باشی .

مدیرمرکز مطالعات اجتماعی سازمان جهاد دانشگاهی استان یزد، با بیان این که این صحبت ها با ذات زندگی اجتماعی به خصوص دینی ما متفاوت و متناقص است، گفت: کشور ما در زمینه دینی مولفه هایی نظیر گذشت، ایثار و فداکاری دارد و تعابیری نظیر بهشت زیرپای مادران است ناشی از دوست داشتن خود فرد نیست بلکه ناشی از همین فداکاری ها است .

وی با اشاره به این که افراد در زندگی اجتماعی نقش های متفاوتی دارند، خاطرنشان کرد: همه این افراد در خانه نقش همسرداری، خواهر و برداری دارند که هر کدام وظایف و امتیازات خود دارد .

اسلامی ادامه داد: هر فردی وقتی زندگی مشترک را می پذیرد و شروع می کند باید به وظایف آن متعهد باشد و در این شرایط قطعا یک فرد تنها نیست و نقش و جایگاه مشخصی دارد .

وی با بیان این که در چنین شرایطی تصمیم های فرد در قبال خانواده موثر است، اظهار کرد: همه این موارد در رابطه میان فرد با همسرش موثر است بنابراین تقویت تفکر خودبینی در افراد نه تنها رابطه آن ها را دچار خلل می کند بلکه باعث می شود فرد از مواضع خود در زندگی مشترک کوتاه بیاد و در نهایت تنش های میان زوج ها به خصوص در سال های اول ازدواج افزایش یابد .

خبر جدید  تشکیل ستاد راهبری گام دوم انقلاب در استان یزد

این مسئول یکی از دلایل اصلی رشد طلاق در پنج سال اول زندگی را تفکر فردگرایی است دانست و بیان کرد: زوج ها نباید با هر توصیه ای روند زندگی خود را تغییر دهند و ضروری است در این زمینه با احتیاط بیشتری رفتار کنند .

وی در پایان گفت: بنابراین فردگرایی با مولفه های ملی و مذهبی کشور کاملا متناقص است که متاسفانه از سوی برخی افراد این فردگرایی و لذت گرایی در جامعه در حال ترویج است بنابراین باید متولیان اموراجتماعی و فرهنگی بیشتر روی نهادینه سازی اعتقادات دینی کار کنند تا این فرهنگ در نسل جوان نهادینه نشود.