به گزارش خبرگزاری برنا از استان یزد، عباس ملازینلی رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد و دبیر جشنواره با اعلام این خبر گفت: از آنجا که قانون تایم فیلم های این جشنواره حداکثر ۵ دقیقه بوده است و در کل، زمان مجموع تمام فیلم های راه یافته به بخش مسابقه برای در نظر گرفتن سینما و نمایش آثار به صورت جشنواره های متداول، چندان متناسب به نظر نمی رسید، لذا از ابتدا با پیش بینی این موضوع، جشنواره برنامه ای برای نمایش آثار منتخب به شکل دیگر جشنواره های فیلم نداشته است، امابه منظور دیده شدن آثار به صورت عمومی تر و یا بهتر بگویم شرکت کنندگان در جشنواره بتوانند آثار رقیبان خود را ببینند، جشنواره با همکاری انجمن سینمای جوان برنامه ای در خصوص نمایش آثار منتخب در محل انجمن با حضور فیلمسازانشان و همینطور نقد و بررسی فیلم ها در نظر گرفته است.

خبر جدید  معرفی یزد به عنوان پایتخت کتاب با مشارکت شورای شهر و شهرداری محقق شد

دبیر جشنواره ادامه داد: این برنامه روز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷ ساعت ۱۸ در محلدفتر انجمن سینمای جوانان استان یزد واقع در بلوار دانشجو، مجتمع امام علی(ع)، برگزار می شود.