«محمدرضا صباغیان بافقی»، عضوکمیسیونشوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرگزاری برنا در خصوص اعمال نظر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرح استانی شدن انتخابات با بیان اینکه در قانون همه چیز مشخص است، مجلس به عنوان قانون گذار و شورای نگهبان به عنوان تایید یا رد کننده بر اساس موازین شرع و قانون اساسی است، گفت:مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی میتواند به موضوعی ورود کند که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر وجود داشته باشد.

خبر جدید  برنامه‌های کارگروه «دانشگاهیان، علم و فناوری» ستاد دهه فجر یزد اعلام شد

وی افزود: مجمع تشخیص مصلحت نظام در شرایط فعلی، حق دخالت در این موضوع را ندارد بلکه میتواند اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را تایید یا رد کند.