به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، فخرالسادات خامسی با اشاره به مهم بودن جذب بودجه افزود : روسای هر اداره می تواند در تعامل با مدیر کل مربوط به خود جذب بودجه بیشتری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ترویج فرهنگ تخصصی در رفع مشکل به یک طرح جامع و کاملی در جهت رفع مشکل برسد

وی ادامه داد: متاسفانه در بحت فرهنگی آسیب های اجتماعی دغدغه زیاد وجود ندارد و فقط به انجام بخشنامه های کشوری و استانی اکتفا کرده و ابتکار و نوآوری وجود ندارد.

خامسی به دغدغه اصلی رهبری در در خصوص فرهنگ و آسیب های اجتماعی اشاره کرد و گفت: اعتیاد، طلاق و مفاسد اخلاقی مهم ترین آسیب از دیدگاه رهبری است که باید از سازمان های مردم نهاد و NGO ها کمک گرفت.

وی افزود: اولویت کار امور اجتماعی در مناطق حاشیه نشین ، حاد و بحرانی، آسیب دار و آسیب خیز است که شهرستان مهریز جزو شهرهای آسیب دار و آسیب خیز از طریق سه منبع جذب اعتبارات خیری،ادارات و مشارکتی بین امور اجتماعی کل و ادارات طرح های فوق العاده را ارئه می دهد

خامسی خاطر نشان کرد: در صورت ارائه طرح های فوق العاده و با جزئیات امور اجتماعی استاندار از آنها حمایت و بودجه مورد نظر را تامین می کند

وی تاکید کرد :کارگروه فرهنگی تخصصی در مهریز باید به صورت مدون و منظم با عضویت صاحبان تخصص و نظارت کامل ادامه پیدا کند.

خامسی به تعداد ثمن های فعال در شهرستان مهریز اشاره کرد و ادامه داد: یازده ثمن در تخصص های آسیب های اجتماعی، خیرین، بانوان و ورزشی که مورد تاکید رهبری است فعال هستند که می تواند ظرفیت شغلی و فرهنگی خوبی را برای مهریز به ارمغان بیاورد.