به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در جلسهای که با هدف توجیه ضرورت هزینهکرد ابلاغی در مناطق حاشیهنشین برگزار شد، بیان کرد: اعتبارات سازمان امور اجتماعی در راستای تجهیز مناطق حاشیهنشین و برگزاری برنامههای اجتماعی فرهنگی در این مناطق هزینه خواهد شد.

"فخرالسادات خامسی هامانه" دربارۀ میزان اعتبار دستگاهها گفت: ۶۳۲ میلیون تومان اعتبار برای اداره کل آموزش و پرورش، ۴۳ میلیون تومان اعتبار برای نهاد کتابخانهها، ۱۸۰ میلیون تومان اعتبار برای اداره کل ورزش و جوانان، ۳۲۰ میلیون تومان اعتبار فنی و حرفه ای و ۱۲۰ میلیون تومان برای اورژانش خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی در سه شهرستان ابلاغ شده است.

وی افزود: علاوه بر این، با تخصیص بودجه ای متمرکز به سازمان بهزیستی، اعتبار تجهیزاتی برای طرح احراز هویت و پایگاه داده متکدیان در نظر گرفته شده و

ارتقا و تجهیز خانه ورزش منطقه حسنآباد، کتابخانه منطقه کشتارگاه، خانه محلات و تجهیز مدارس مناطق حاشیهنشین شهر از اقداماتی است که طی این طرح به انجام خواهد رسید.

خامسی در پایان تصریح کرد: دستگاهها مؤظف هستند در قبال بودجه دریافتی از سازمان امور اجتماعی کشور، برنامههای اجتماعی فرهنگی در مناطق حاشیه نشین شهر یزد برگزار کنند.

لازم به ذکر است، برنامههای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی استان یزد بر حاشیهنشینی متمرکز است.