به گزارش خبرگزاری برنا؛ «محمدحسین رحیمی زاده» در این رابطه اظهار کرد: چند نفر افراد فرصتطلب و سود جو با صحنهسازی شروع به ارتکاب تصرف بیش از ۲۰ هکتار زمین متعلق به دولت کرده بودند که با گزارش دیدهبان پیشگیری از طریق سامانه سجام، مراتب به دادسرا منعکس و بلافاصله نسبت به جلوگیری از تصرف توسط یگان حفاظت سازمان مربوطه اقدام شد.

خبر جدید  همه‌ی مدیران خود را با شتاب مناسب فعالیت‌ها در استان یزد هماهنگ کنند

وی تصریح کرد: علاوه بر این، موارد متعددی چاههای آب غیرمجاز در حال ارتکاب جرم شناسایی و برخورد قانونی شد که همه از طریق دیدهبانان پیشگیری گزارش شده بود و از طریق سامانه به مراجع قانونی جهت بررسی و برخورد ارجاع شده بود .

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: یکی از سامانههای طراحی شده در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی ) است که جهت پیشگیری از وقوع جرائم و حضور به موقع با کسب اطلاعات مردمی ایجاد شده است .

خبر جدید  تشکیل 5 کمیته تخصصی در حوزه ساخت و ساز استان

وی یادآور شد: در طرح دیدهبان پیشگیری، اشخاصی به صورت داوطلب بعد از گزینش، به عنوان گزارش دهنده ای که هویت وی محفوظ است اطلاعات خود را راجع به برخی از مسائل به صورت مستند در سامانه ثبت می نمایند تا در زمان مناسب که امکان جلوگیری از وقوع جرم یا ادامه ارتکاب وجود داشته باشد فرایند ارجاع به مقامات مسئول به صورت سیستمی انجام گیرد

خبر جدید  توزیع ماهیانه 1.5 میلیون لیتر بنزین سوپر در یزد/ تامین 70 درصد از بنزین سوپر مصرفی استان