محمد علی طالبی با اشاره به پیش بینی از وضعیت کنونی هوای استان یزد اظهار داشت: ما طی روزهای گذشته این پیش بینیها را از وضعیت جوی استان داشتیم و به همین دلیل به فرمانداریها و شهرداریهای شهرستانهای یزد آماده باش دادیم.

استاندار یزد با بیان اینکه از سیل بندهای اطراف شهر یزد بازدید صورت گرفت گفت: معاونین استانداری نیز در حال بازدید از سطح و اطراف شهر هستند که در زمانهای بحرانی بتوانیم عملکرد مناسبی را ارائه کنیم.

خبر جدید  ۲ هزار مبلغ دستاوردهای انقلاب را در استان یزد تبیین می‌کنند

وی خاطرنشان کرد: در برخی از شهرستانهایی که احتمال بارندگی بیشتری وجود دارد از فرمانداران درخواست کردیم که پیش بینیهایی داشته باشند تا اگر شرایط بحرانی شد بتوانند عملکرد مناسبی را انجام دهند.

طالبی خطاب به مسافران و مردم استان در خصوص شرایط جوی در روزهای اخیر تصریح کرد: مردم و مسافران نوروزی در استان باید به صورت جدی از سکونت و تردد در کنار رودخانههای یزد خودداری کنند.

خبر جدید  تابلوهای راهنمای شهری مهریز به تصاویر شهدا مزین می شود

استاندار یزد با اشاره به بحث اسکان مسافران نوروزی در استان افزود: با همکاری بسیار خوب دستگاههای اجرایی استان بحمدالله امروز با مشکل اسکان مسافران روبهرو نیستیم و حسینیهها، ورزشگاهها، مصلیها و تکایا را در سطح استان یزد آماده کردیم تا پذیرایی مسافران باشند.